ชุดสนามเด็กเล่น บอร์เนียวจังเกิล
เคเอฟ 137011 (ซี) 

ขนาดเครื่องเล่น:  5 x 6 X 3 เมตร
เครื่องเล่นสำหรับเด็กอายุ:  4 – 12 ปี
เด็กเล่นได้คราวละ:  20 – 25 คน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อฝ่ายขาย
02-274-7571, 02-693-0942

ขอต้อนรับเข้าสู่ MULIT-PLAY CO., LTD. ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ “ Park Games Equipment “ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สนามเด็กเล่นตราสินค้า“ Park Games “ แห่งภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการยอมรับในการผลิตอุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย คุณภาพสูงและน่าตื่นเต้น   ในปัจจุบันและในอนาคต

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลาหลายปี บริษัท Park Games Equipment จำกัด ได้รับความเชื่อถือว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำ ซึ่งอุปกรณ์สนามเด็กเล่น และสิ่งสันทนาการต่าง ๆ บริษัทฯ บริหารจัดการด้วย บุคลากรผู้ซึ่งมีความชำนาญ มีประสบการณ์ และผ่านการอบรมตลอดเวลา ทั้งด้านการขาย การตลาด การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ และการผลิต เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นเยี่ยม และการบริการเป็นยอด

เราเข้าใจดีถึงความปรารถนาของผู้ปกครองที่เน้นให้มีบรรยากาศการเล่นที่ปลอดภัยและท้าทายสนุกสนานสำหรับบุตรหลานของท่าน หน้าที่ของเราคือ การผสมผสานการเล่นของเด็กและความห่วงใยของผู้ปกครองโดยเน้นคุณภาพเครื่องเล่น และความปลอดภัยในการเล่น โดยผ่านการออกแบบที่ครอบคลุมอย่างเหมาะสม ด้วยสาเหตุหลักเพื่อสานฝันให้เด็ก ด้วยหลักการพัฒนาการเจริญวัยของเด็ก คือ

พัฒนาร่างกาย  พัฒนาการรับรู้ที่เป็นเหตุเป็นผล
พัฒนาสภาพจิตใจที่สมบูรณ์   พัฒนาการควบคุมประสาทสัมผัส
ฉะนั้น เด็กๆจะได้มีโอกาสในการพัฒนาการเจริญวัยอย่างมีคุณภาพ และการพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศ เมื่อได้เล่นของเล่นและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นที่มีคุณภาพ

HomeAbout usProductsWorldwideContacts